بازدید رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش طب انتقال خون از پژوهشگاه

بازدید رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش طب انتقال خون از پژوهشگاه

بازدید رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش طب انتقال خون از پژوهشگاه

سه شنبه 23 آذر همزمان با آغاز هفته پژوهش و به منظور افزایش مناسبات و ارتباط همکاران هیئت علمی، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش طب انتقال خون به همراه اعضا هیئت علمی آن موسسه از سازمان انتقال خون از پژوهشگاه بازدیدکردند.

در ابتدای این بازدید، جلسه ی معارفه به منظور  ارائه توانمندی های پژوهشگاه و معرفی زمینه های مشترک همکاری با حضور تنی چند از مدیران پژوهشی و اعضا هیئت علمی پژوهشگاه در سالن مشاهیر برگزار  شد و پس از آن از آزمایشگاه ها و کارگاه های پژوهشگاه بازدید به عمل آمد.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.