فصلنامه علمی بسپارش

فصلنامه علمی بسپارش

فصلنامه علـمی «بسپارش» با هدف ترویج و ارتقای سطح دانش پلیمر در جامعه علمی در زمینه‌های مختلف

علوم و فنـاوری پلیمر و انعکاس آخرین یافته های علمی و صنعتی ایران و جهان و در راستـای ایجاد ارتباط

مناسب میان مراکز علمـی و صنعتی از سوی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران منـتشر می شود. تمام مـراحل

ارسال مقاله، داوری و پذیرش، آنـلاین انجام می شود و دسترسی به مقالات منتشر شده کامـلا آزاد است. فصلنامه علمی «بسپارش» با همکاری «انجمن پلیمر ایران» منتشر می شود. این فصلنامه موضوعات زیر را در برمیگیرد:

 

      –  مقالات  ترویجی، آموزشی

      –  اخبار علمی، فناوری و پژوهشی

      –  معرفی مراکز پژوهشی و صنعتی ملی و بین المللی

      –  معرفی کتاب و پایگاه های تخصصی

      –  معرفی پایان ­نامه­ ها و سمینار های ملی و بین ­المللی

      –  واژه ­نامه پلیمر    

 

 

   موضوعات مورد علاقه برای دریافت مقاله:

 

      – سنتز و شناسایی انواع پلیمرها                                             

      – رئولوژی           

      – خواص مهندسی (لاستیک ها، پلاستیک ها، کامپوزیت ها)   

      – فراورش پلیمرها

      – زیست پلیمرها و پلیمرهای طبیعی        

      – سامانه های دارورسانی

      – و مباحث حوزه فناوری نانو در تمام موارد مزبور