نشريه علوم و تكنولوژي پليمر

نشريه علوم و تكنولوژي پليمر

نشريه علمي- پژوهشي

نشريه علوم و تکنولوژی پلیمر، از سال 1365 آغاز به فعاليت نموده و نشریه‌ای علمی پژوهشی است که دوماهانه  یعنی  شش شماره در سال توسط پژوهشگاه  پلیمر و  پتروشیمی ایران با همکاری انجمن علوم و مهندسي پلیمر ایران منتشر می‌شود.

مدیر مسئول: دکتر محمد حسین بهشتی - سردبیر: دكتر شهرام مهدي پور عطائي- مدیر اجرايي: مهندس هاجر جمشيدي

آدرس سايت: http://jips.ippi.ac.ir