همايش ها و دوره هاي آموزشي

سمينار2022 (1401)

سمينار2022 (1401)

پانزدهمين سمينار بين المللي علوم و تكنولوژي پليمر در 17 تا 19 آبان ماه 1401 در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود. رئيس سمينار: دكتر روح اله باقري، دبير كميته اجرايي: دكتر محمود معصومي، دبير كميته علمي: دكتر طيبه بهزاد ...

دوره هاي آموزشي

دوره هاي آموزشي

دوره آموزشی (بين المللي)حضوری-مجازی"پليمرهاي متخلخل حاصل از روش هاي قالب بندي امولسيون ها و فوم (كف) ها"توسط دكتر رضا فودازي در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران برگزار شد. ...