همايش ها و دوره هاي آموزشي

نمايشگاه ها

نمايشگاه ها

24 و 25 دي ماه 1401حضور انجمن در هفتمين نمایشگاه بین المللی انجمن مستربچ و كامپاندهاي پليمري در هتل المپيك 17 تا 19 آبان ماه 1401حضور انجمن در پانزدهمين سمينار بين المللي علوم و تكنولوژي پليمر (ISPST) در دانشگاه صنعتي ...

سمينار2022 (1401)

سمينار2022 (1401)

پانزدهمين سمينار بين المللي علوم و تكنولوژي پليمر در 17 تا 19 آبان ماه 1401 در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار شد. در اين سمينار حدود 600 بصورت سخنراني و پوستر مقاله ارائه شد دكتر روح اله باقري رئيس سمينار، دكتر ...

دوره هاي آموزشي

دوره هاي آموزشي

(1402/06/20)دوره آموزشی تئوري و عملي “بررسي ويژگي هاي پليمرهاي زيست سازگار و آزمون هاي زيست سازگاري” توسط مدرسان خانم دکتر مژگان زندی، خانم مریم احمد آخوندی و خانم مهندس ناهید سلیمی در تاریخ 20 شهريورماه 1402 با همکاری انجمن علوم ...