اخبار

دوره آموزشي

دوره آموزشي

دوره آموزشيحضوری-مجازی"پلاستيك هاي مهندسي" 21 تيرماه توسط جناب آقاي دكتر احمدي در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران برگزار مي شود.هزینه دوره: عموم -  آزاد: 450 هزار تومان - عضو انجمن (پليمر و رئولوژي): 300 هزار توماندانشجویان- آزاد 300 هزار تومان ...

دوره آموزشي

دوره آموزشي

دوره آموزشی (بين المللي)حضوری-مجازی"پليمرهاي متخلخل حاصل از روش هاي قالب بندي امولسيون ها و فوم (كف) ها"دكتر رضا فودازيزمان دوشنبه  23 /1401/03هزینه دوره: عموم -  آزاد: 450 هزار تومان - عضو انجمن (پليمر و رئولوژي): 300 هزار توماندانشجویان- آزاد 300 هزار ...

یک ترکیب گیاهی که مانند استخوان سفت‌ است!

یک ترکیب گیاهی که مانند استخوان سفت‌ است!

به گزارش ام‌آی‌تی نیوز، قوی‌ترین قسمت درخت، در تنه یا ریشه‌های پراکنده آن نیست؛ بلکه در دیواره‌ سلول‌های میکروسکوپی آن نهفته است.دیواره یک سلول چوب، از الیاف سلولزی ساخته شده است که فراوان‌ترین پلیمر طبیعت و مولفه اصلی ساختار ...

تولید پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر توسط دانش‌بنیان‌ها

تولید پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر توسط دانش‌بنیان‌ها

تولید پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر توسط دانش‌بنیان‌ها در سال‌های اخیر، افزایش روز افزون استفاده از مواد پلیمری در صنایع مختلف، به ویژه صنایع بسته‌بندی و پزشکی در کنار مشکلات ناشی از بازیافت این مواد، به یک نگرانی جدی برای محیط زیست تبدیل ...

طراحی ستاپ پلیمریزاسیون صنعت پتروشیمی در داخل کشور

طراحی ستاپ پلیمریزاسیون صنعت پتروشیمی در داخل کشور

طراحی ستاپ پلیمریزاسیون صنعت پتروشیمی در داخل کشور پژوهشگر گروه پلیمر شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی از طراحی ستاپ پلیمریزاسیون صنعت پتروشیمی در داخل کشور خبر داد و گفت: همه تجهیزات این ستاپ داخلی است و کارآیی بسیار بالایی دارد. ...