جشنواره دانش آموختگان برتر

جلسات داوری و ارزیابی پرونده های دوازدهمین جشنواره دانش آموختگان برتر پلیمر در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد به پایان رسید. دکتر شهرام مهدی پور (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران)، دکتر بابک کفاشی (دانشگاه تهران)، دکتر اکبر شجاعی (دانشگاه شریف)، دکتر پروین شکراللهی (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران) کمیته داوران بودند که ارزیابی پرونده ها را بر عهده داشتند.

اسامی برگزیدگان “دوازدهمین جشنواره دانش آموختگان برتر”

مقطع دکترا: خانم دکتر شهلا خلیلی – آقای دکتر مصطفی خوش صفت

مقطع کارشناسی ارشد: خانم مهندس سمانه خدامی- آقای مهندس علیرضا مورکی