2019 دسامبر 31

یک ترکیب گیاهی که مانند استخوان سفت‌ است!

یک ترکیب گیاهی که مانند استخوان سفت‌ است!

به گزارش ام‌آی‌تی نیوز، قوی‌ترین قسمت درخت، در تنه یا ریشه‌های پراکنده آن نیست؛ بلکه در دیواره‌ سلول‌های میکروسکوپی آن نهفته است.دیواره یک سلول چوب، از الیاف سلولزی ساخته شده است که فراوان‌ترین پلیمر طبیعت و مولفه اصلی ساختار ...