دانشگاه گرگان

  • اعضای هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر- دانشگاه گرگان
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
  1 غفاری مهدی m.ghaffari@gu.ac.ir
  2 بابایی امیر a.babaei@gu.ac.ir
  3 تورنگی محمد علی m.torangi@gu.ac.ir
  4 گودرزی علیرضا a.goudarzi@gu.ac.ir
5 شكي هانيه h.shaki@gu.ac.ir