كتاب ها

مجوعه دانشنامه پليمر ايران

براي تهيه كتاب ها مي توانيد مبلغ کتاب های مورد نظرتان را به همراه 25 هزار تومان جهت هزینه پست، به شماره کارت تجارت 9611-0222-8370-5859 واریز و عکس فیش واریزی خود را به همراه نام و نام خانوادگی، آدرس دقیق پستی و شماره تلفن همراهتان به پست الكترونيكي infoipsts@gmail.com ارسال بفرمایید.

ليست كتب منتشره انجمن پليمر ايران

ليست كتب منتشره پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران