پایان­ نامه­ های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران، سال 1399

مقطع کارشناسی ارشد

1- بررسي عوامل فرايندي بر روي تخريب پلي­ اتيلن­ ترفتالات به روش الکوليز

دانشجو: فيروزه فريدني       استادان راهنما: حسين بوهندي، مجيد غياث        استاد مشاور: حامد عزيزي                

2- استحصال فورفورال و کربن فعال از فراوري ضايعات ليگنوسلولوزي

دانشجو: ميثم قلي­پور           استادان راهنما: احمد جمشيدي، فريدون محمدي            

3- تهيه فيلم­هاي نازک پليمري پايه­آکريليک حساس به نور به روش لايه­نشاني چرخشي با قابليت حسگري هيدروژن پراکسيد و مقايسه با نانوالياف و فيلم­هاي ضخيم

دانشجو: آتنا نظري              استادان راهنما: عليرضا مهدويان، حميد صالحي مبارکه                  

4- طراحي و ساخت غشاهاي صفحه­اي برپايه پلي­اترسولفون با مورفولوژي و MWCO کنترل­شده بر مبناي شرايط حمام انعقاد

دانشجو: مهسا طالبي            استاد راهنما: جلال برزين                  استاد مشاور: محمد واحدي              

5- بررسي سينتيک پخت کامپوزيت‌هاي برپايه NBR/PVC تقويت‌شده با دوده و نانوذره و شبيه‌سازي پخت

دانشجو: ليلا عبدالله کرمي                 استادان راهنما:محمد کرابي، ميرحميدرضا قريشي            استاد مشاور: محمدرضا پرن

6- توسعه يک آميزه اپوکسي با سياليت کنترل­شده و بررسي تأثير آن بر خواص پيش­آغشته

دانشجو: شيرين عابدي                     استاد راهنما: محمدحسين بهشتي                   

7- استفاده از ترکيبات هالوکربني در ساخت کاتاليست­هاي زيگلر ناتا

دانشجو: حسين بازگير     استادان راهنما: محمدرضا رستمي، مهرداد سيفعلي عباس­آبادي      استاد مشاور: مهدي نکومنش حقيقي

8- بررسي اثر نانوصفحات گرافن اکسيد بر خواص سدگري پلي­اتيلن با چگالي بالا

دانشجو: احسان شرقي اسبق              استادان راهنما: اسماعيل قاسمي، حامد عزيزي     استاد مشاور: سپيده گماري  

9- تهيه نانوکامپوزيت برپايه EPDM/NBR با نانولوله­هاي هالوسيتي (خواص مکانيکي، مورفولوژي و رئولوژي)

دانشجو: مسلم ميرزائي                     استادان راهنما: ميرحميد رضا قريشي، قاسم نادري

10- تهيه و بررسي خواص نانوکامپوزيت پلي­اولفين الاستومر-کوپليمر اولفيني حلقوي-نانولوله­هاي کربني چندديواره، بررسي تأثير آستانه پرکولاسيون بر خواص فوم­پذيري و رفتار مکانيکي و رئولوژيکي

دانشجو: مهران سعادتمند                  استاد راهنما: حامد عزيزي                 استاد مشاور: سعيد احمدجو 

11- فرمولاسيون و مطالعه خواص فيزيکي مکانيکي آميزه­هاي پلي­سولفيد پليمر

دانشجو: اميررضا رضايي                   استادان راهنما: علي­اکبر يوسفي، قاسم نادري

12- تهيه و بهبود خواص فيزيکي و شيميايي پوشش­هاي نانوکامپوزيتي برپايه پلي­استر در پوشش­هاي داخلي قوطي­هاي مواد غذايي

دانشجو: پگاه فرازنده           استادان راهنما: مرتضي احساني، فهيمه عسکري         استاد مشاور: مژگان زندي

13- اصلاح لاستيک با ذرات نانورس به­منظور ساخت قطعات لاستيکي برپايه لاستيک طبيعي با مقاومت شيميايي بالا

دانشجو: آرش ملک­خويان                 استادان راهنما: محمد کرابي، اسماعيل قاسمي     

14- پليمريزاسيون اتيلن-پروپيلن رابر به­عنوان بهبوددهنده گرانروي روغن

دانشجو: اشکان شجاعي                    استادان راهنما: مهدي نکومنش حقيقي، مهرداد سيفعلي عباس­آبادي

15- بهينه­سازي خواص مکانيکي و شکل­شناسي نانوکامپوزيت­هاي NR/SBR تقويت­شده با نانولوله هالوسيتي و الياف کوتاه نايلون

دانشجو: هومن قنواتي          استادان راهنما: صديقه سلطاني، قاسم نادري

 

­ مقطع دکتری

1- طراحي و ساخت غشاي صفح ه­اي برپايه پلي­سولفون با مورفولوژي و MWCO کنترل­شده به­منظور جداسازي ليپوپروتئين با چگالي کم از پلاسماي خون

دانشجو: رحيم دهقان           استاد راهنما: جلال برزين                  

2- اوليگومريزاسيون ‎۱-دکن با کاتاليزورهاي آمينوبيس­فنلاتي

دانشجو: احد حنيف­پور        استادان راهنما: نعيمه بحري لاله، مهدي نکومنش حقيقي     استاد مشاور: آلبرت پاوتر                

3- سنتز و بررسي خواص نوري و پلاسمونيک نانوکامپوزيت­هاي پايه­آکريلاتي حاوي نانوذرات طلا

دانشجو: جابر کيوان­راد                    استاد راهنما: عليرضا مهدويان            

4- تهيه و شناسايي غشاهاي نفيون/DES و ارزيابي عملکرد آن‌ها در پيل سوختي الکتروليت پليمري جامد

دانشجو: محمدباقر کريمي                 استادان راهنما: فريدون محمدي، خديجه هوشياري