پایان نامه ­های گروه مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، سال 1401

 

مقطع دکتری

1- عنوان: مطالعه ارتباط ساختار-خواص در رزين­هاي اپوکسي ويتريمري با قابليت تنظيم حافظه شکلي

دانشجو: حميدرضا خلفي                استادان راهنما: مرتضي احساني و حسين­علي خنکدار          

2- عنوان: سنتز عوامل پخت اپوکسي تأخيري حاوي فسفر با ويژگي ذاتي کندکنندگي شعله جهت ساخت پيش­آغشته

دانشجو: جمشيد کمالي­پور                           استادان راهنما: محمد حسين بهشتي و محمد جلال­الدين ظهوريان­مهر                    

3- عنوان: ساخت افزايشي کامپوزيت‌هاي آکريلونيتريل بوتادي‌ان استيرن تقويت­شده با الياف پيوسته؛ تهيه، مدلسازي و بررسي خواص مکانيکي

دانشجو: نسترن مصلح                     استادان راهنما: سهيل داريوشي و مسعود اسفنده                  

4- عنوان: اوليگومرشدن آلفااولفين­هاي سنگين با استفاده از کاتاليزور کاتيوني پايهAlCl3: سنتز، شناسايي و مطالعات

دانشجو: آمنه رهبر                          استادان راهنما: مهدي نکومنش و نعيمه بحري

مقطع کارشناسی ارشد

1- عنوان: سيستم­هاي کاتاليستي جديد براي هيدروژناسيون روغن­هاي پلي­آلفااولفيني

دانشجو: عليرضا بيات                     استادان راهنما: سماحه السادات سجادي، حسن عربي و نعيمه بحري لاله                    

2- عنوان: سنتز گريدهاي اصلاح­شده عامل ژل­کننده محلول­هاي آبي و الکلي

دانشجو: فاطمه زينلي                      استادان راهنما: حسين بوهندي، کورش کبيري و محمد جلال­الدين ظهوريان­مهر       

3- عنوان: شناسايي و بررسي کاربري پلي­هيدروکسي يورتان-گرفت پلي(کاپرولاکتون) به­عنوان زخم­پوش

دانشجو: فاطمه هدايتي                استادان راهنما: حميد يگانه اولاد آدم و فاطمه شکرالهي

4- عنوان: بازيابي پلي­آميد ‎6 به مونومر کاپرولاکتام طي فرايند واکنشي

دانشجو: علي­اصغر تيموري                           استادان راهنما: شروين احمدي و حسن عربي                       

5- عنوان: تهيه و کاربرد پلي­هيدروکسي يورتان هيبريد مشتق از روغن سويا به­عنوان زخم­پوش

دانشجو: پارسا موسوي اقدم                          استادان راهنما: حميد يگانه و اسماعيل عمراني                      

6- عنوان: تأثير ميزان الکل اداکت روي خواص کاتاليزور زيگلر-ناتا در پليمريزاسيون پروپيلن

دانشجو: محمدرضا مهدي­زاده بالان             استادان راهنما: نعيمه بحري لاله و مهدي نکومنش حقيقي                          

7- عنوان: تهيه و توسعه سامانه چسب­هاي درزگير اصلاح­شده سيلاني

دانشجو: محمدحسن مهدوي بصير            استادان راهنما: علي سليمي، حسين بوهندي و محمد جلال­الدين ظهوريان­مهر

8- عنوان: توسعه مورفولوژي و بررسي خواص الکتريکي و مکانيکي نانوکامپوزيت برپايه پلي­کربنات-پلي­اتيلن ترفتالات-نانوصفحات گرافن-نانولوله­هاي کربني

دانشجو: مريم زلقي                        استاد راهنما: حامد عزيزي

9- عنوان: تهيه پيش­آغشته الياف شيشه و ماتريس ترموپلاستيک براي استفاده در چاپ سه­بعدي

دانشجو: فرشید سوادکوهی                          استادان راهنما: سهيل داريوشي و مسعود اسفنده

10- عنوان: تهيه و بررسي قرص سريع حل­شونده داروي سيلدنافيل سيترات

دانشجو: حسنا رضايي لاريجاني      استاد راهنما: حميد موبدي و فريبا گنجي

11- عنوان: ساخت و ارزيابي غشاهاي ماتريس PEGDA/POOS به­منظور جداسازي کربن دي­اکسيد از متان

دانشجو: امین موجبی         استادان راهنما: سیدعلی قدیمی، محمدرضا امیدخواه نسیرین و حامد عزیزی

12- عنوان: بررسي اثر مورفولوژي بر خواص رسانايي نانوآلياژ سه­تايي پلي‌آميد‎ 6-پلي‌آنيلين-پلي‌اولفين الاستومر

دانشجو: عرفان ناصري فتيده                         استادان راهنما: شروين احمدي و حسن عربي