كارگاه آموزشي تئوري و عملي كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي برگزار شد.

كارگاه آموزشي تئوري و عملي كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي برگزار شد.

كارگاه آموزشي تئوري و عملي كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي برگزار شد.

” كارگاه آموزشي تئوري  و عملي كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي “


كارگاه تئوري و عملي كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي توسط مدرس دکتر فاطمه محمدنیا در تاریخ 20 و21 آذر ماه 1401 با همکاری انجمن علوم و مهندسي پليمر ايران و پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران برگزار شد.اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.