چاپ مجموعه مقالات سيزدهمين سمينار بين المللي علوم و تكنولوژي پليمر در انتشارات Springer

چاپ مجموعه مقالات سيزدهمين سمينار بين المللي علوم و تكنولوژي پليمر در انتشارات Springer

چاپ مجموعه مقالات سيزدهمين سمينار بين المللي علوم و تكنولوژي پليمر در انتشارات Springer

چاپ مجموعه مقالات سيزدهمين سمينار بين المللي علوم و تكنولوژي پليمر در انتشارات Springer

با تلاش فراوان جناب آقاي دكتر ميرزاده مجموعه مقالات سیزدهمین سمینار بین­ المللی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST 2018) با عنوان “Eco-friendly and Smart Polymer Systems” در  انتشارات Springer به چاپ رسید.

يك نسخه از كتاب مذكور در دفتر انحمن و يك نسخه از آن در كتابخانه پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران موجود است..

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.