دومین نشست مشترک

دومین جلسه نشست مشترک هئیت مدیره انجمن با مدیران و مسئولان مراکز دانشگاهی فعال در حوزه‌ی پلیمر همزمان با برگزاري هفتمین همایش ملی پلیمر ایران در دانشگاه گرگان در تاریخ 24 آبان ماه 1402 برگزار شد

اعضاي حاضر جلسه:

دكتر مهدی نکومنش، دکتر فرهنگ عباسی، دكتر احمدرضا بهراميان، دکتر مهدی رفیع زاده (نماینده امیرکبیر)، دکتر مهدی غفاری (نماینده گرگان)، دکتر فاطمه رفیع ­منزلت، مهندس آرزو ميرقاسمي. روسا يا نمايندگان گروه­هاي پليمري: دكتر حمید یگانه (پژوهشگاه پلیمر)، دكتر معینی (اصفهان)، دكتر حامد سليمي (مازندران)، دكتر میرکریم رضوی آقچه (سهند)، دكتر محمدرضا مقبلی (علم و صنعت)، دکتر رضایی شیرین­آبادی (شهید بهشتی)، دكتر محسن نجفي (قم)، دکتر حسین عبدالهی (ارومیه)، دکتر شهروسوند (کاسپین)، دکتر کبریت چی (امام حسین)، دکتر محسن اشجاری (کاشان)، دكتر فاطمه عربگل (بوئین زهرا)، دکتر سمیه قاسمی راد (تربیت مدرس)، دكتر زهرا مقصود (فردوسی مشهد)، دكتر هلما وکیلی (تهران).

مهمان مدعو: مهندس علیزاد منیر (مدیر مسئول نشریه بسپار).


اولین نشست مشترک

اولین جلسه نشست مشترک هئیت مدیره انجمن با مدیران و مسئولان مراکز دانشگاهی فعال در حوزه‌ی پلیمر همزمان با برگزاري پانزدهمين سمينار بين المللي علوم و تكنولوژي پليمر در 18 آبان ماه 1401 برگزار شد. اعضاي حاضر جلسه:

دكتر مهدی نکومنش، دكتر فرامرز افشار طارمي، دكتر ناصر محمدي، دکتر شروین احمدی، دکتر محسن محسنی، دكتر احمدرضا بهراميان، دکتر فاطمه گوهر­پی، دکتر فاطمه رفیع ­منزلت، دكتر حميد گرمابي، دكتر عليرضا شريف، دكتر غلامعلي كوهمره،  دكتر اميرحسين نوارچيان، دكتر حامد سليمي، دكتر الهام آرام، دكتر مرتضي قاسمي، دكتر عليرضا عزيزي، دكتر محسن نجفي، دكتر مهدي انتظام، دكتر علي صمدي، دكتر عباس محمدي، دكتر زهرا مقصود، دكتر سحر اميري و مهندس آرزو ميرقاسمي .

در جلسه مذكور مصوب شد “شانزدهمين سمينار بين­ المللي علوم و تكنولوژي پليمر” در دانشگاه صنعتي سهند تبريز برگزار شود.

دكتر ناصر محمدي گزارش مفصلي در خصوص مسائل جاري آموزشي در حوزه مهندسي پليمر توسط دكتر محمدي ارائه كردند و گزارش قبض و بسط گروه ­هاي آموزشي، تشكيل تشكل­ ها، نشريات پليمري توسط آقاي دكتر احمدرضا بهراميان ارائه شد، در پايان آقاي دكتر افشار با صحبت هاي خود كه سازندگي  جزء بخش ها و محورهاي اصلي صحبت هايشان بود جلسه را به اتمام رساندند.