اولین جلسه نشست مشترک هئیت مدیره انجمن با مدیران و مسئولان مراکز دانشگاهی فعال در حوزه‌ی پلیمر همزمان با برگزاري پانزدهمين سمينار بين المللي علوم و تكنولوژي پليمر در 18 آبان ماه 1401 برگزار شد. اعضاي حاضر جلسه:

دكتر مهدی نکومنش، دكتر فرامرز افشار طارمي، دكتر ناصر محمدي، دکتر شروین احمدی، دکتر محسن محسنی، دكتر احمدرضا بهراميان، دکتر فاطمه گوهر­پی، دکتر فاطمه رفیع ­منزلت، دكتر حميد گرمابي، دكتر عليرضا شريف، دكتر غلامعلي كوهمره،  دكتر اميرحسين نوارچيان، دكتر حامد سليمي، دكتر الهام آرام، دكتر مرتضي قاسمي، دكتر عليرضا عزيزي، دكتر محسن نجفي، دكتر مهدي انتظام، دكتر علي صمدي، دكتر عباس محمدي، دكتر زهرا مقصود، دكتر سحر اميري و مهندس آرزو ميرقاسمي .

در جلسه مذكور مصوب شد “شانزدهمين سمينار بين­ المللي علوم و تكنولوژي پليمر” در دانشگاه صنعتي سهند تبريز برگزار شود.

دكتر ناصر محمدي گزارش مفصلي در خصوص مسائل جاري آموزشي در حوزه مهندسي پليمر توسط دكتر محمدي ارائه كردند و گزارش قبض و بسط گروه ­هاي آموزشي، تشكيل تشكل­ ها، نشريات پليمري توسط آقاي دكتر احمدرضا بهراميان ارائه شد، در پايان آقاي دكتر افشار با صحبت هاي خود كه سازندگي  جزء بخش ها و محورهاي اصلي صحبت هايشان بود جلسه را به اتمام رساندند.