اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي سهندآدرس سايت: www.fa.polymer.sut.ac.ir    

دانشکده مهندسی پلیمر- صنعتی سهند تبریز      

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

1.        

پورعباس

بهزاد

pourabas@sut.ac.ir

2.        

جلیلی

کیومرث

k_jalili@sut.ac.ir

3.        

خوبی آرانی

زهرا

khoubi@sut.ac.ir

4.        

رضائی

مصطفی

rezaei@sut.ac.ir

5.        

رضوانی مقدم

امیر

arezvani@sut.ac.ir

6.        

رضوی آقچه

میرکریم

karimrazavi@sut.ac.ir

7.        

روغنی ممقانی

حسین

r.mamaghani@sut.ac.ir

8.        

سلامی حسینی

مهدی

salami@sut.ac.ir

9.        

سلامی کلجاهی

مهدی

m.salami@sut.ac.ir

10.     

طالبی

سعید

talebi@sut.ac.ir

11.     

عباسی

فرهنگ

f.abbasi@sut.ac.ir

12.     

علیزاده اقدم

مینا

m_alizadeh@sut.ac.ir

13.     

قاسمی

سیدمرتضی

s.m.ghasemi.polymer@gmail.com

14.     

لطفی مایان سفلی

رضا

r_lotfi@sut.ac.ir

15.     

نصیری

مرتضی

m_nasiri@sut.ac.ir