اعضاي كميته جشنواره دانش آموختگان برتر پليمري

اعضاي كميته جشنواره دانش آموختگان برتر پليمري

اعضاي كميته جشنواره دانش آموختگان برتر پليمري

انتخاب دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد و دكتراي نمونة پليمر سال 1401

انجمن پلیمر ایران در راستای گسترش و ترغیب پژوهش و آموزش در زمینه علوم و تکنولوژی پلیمر، در نظر  دارد ضمن انتخاب دانش­ آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری نمونه پلیمر، به شماری از برگزیدگان جوایزی اهدا کند.

اعضاي كميته به شرح زير براي بررسي پرونده هاي جشنواره انتخاب شدند:

آقاي دكتر شهرام مهدي پور عطايي، خانم دكتر فاطمه رفيع منزلت، آقاي دكتر احمدرضا بهراميان، آقاي دكتر محسن محسني

شماره تماس: 44787060

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.