دانشگاه کرمان

  • اعضای هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته دانشگاه کرمان https://www.kgut.ac.ir/
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
  1 کورکی هژیر hajir.kourki@kgut.ac.ir
  2 مدیری سینا s.modiri@kgut.ac.ir
  3 تویسرکانی حجت toiserkani@yahoo.com