دانشگاه قم

  • اعضای هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر- صنعتی قم                         https://www.qut.ac.ir
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
  1 محمدی محسن mohammadi@qut.ac.ir
  2 عزیزی علیرضا azizi@qut.ac.ir
  3 نجفی محسن  
  4 خادم زاده یگانه جعفر jkh.yaganeh@yahoo.com