دانشگاه علم و صنعت

  • اعضای هیئت علمی گروه مهندسی پلیمر- دانشگاه علم و صنعت       http://www.iust.ac.ir
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
1   مقبلی محمد رضا mr_moghbeli@iust.ac.ir
2   جمشيدی مسعود mjamshidi@iust.ac.ir
فصيحی محمد mfasihi@iust.ac.ir