دانشگاه شهید بهشتی

  • اعضای هیئت علمی گروه شیمی پلیمر- دانشگاه شهید بهشتی        https://www.sbu.ac.ir
ردیف نام خانوادگی نام ایمیل
1   رحمت پور لياسي علی a_rahmatpour@sbu.ac.ir
صدقی رویا r_sedghi@sbu.ac.ir
ابراهیم زاده حمیرا h-ebrahim@sbu.ac.ir
رضائي شيرين آبادي عباس ab_rezaee@sbu.ac.ir
 5 نبيد  محمدرضا m-nabid@sbu.ac.ir