پايان ­نامه ­های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سال 1399

پایان ­نامه ­های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سال 1399

 آدرس سايت براي دسترسي به پايان نامه ها : http://digitallib.aut.ac.ir/DL/Search/

مقطع کارشناسی ­ارشد

1- آمايش سطحي رنگدانه قرمز شماره 3 جهت بهبود خواص آن در سامانه­هاي پايانه حلالي

دانشجو: آناهيتا بيگ محمدي             استاد راهنما: محمدرضا محمدزاده عطار                      

2- تهيه و مشخصه يابي تيتانيم دي‌اکسيد سياه (B-TiO2) باهدف کاربرد به‌عنوان فوتوکاتاليست

دانشجو: سارگل گندمي                    استاد راهنما: علی اصغر صباغ الواني                           

3- تهيه و مطالعه هدايت الکتريکي، چسبندگي و انعطاف پذيري چسب هاي هادي بر پايه ترکيبات گرافني و رزين اپوکسي

دانشجو: سيدسجاد ميرفائقي               استاد راهنما: فرهاد شريف                استاد مشاور: سعیده مزيناني  

4- ساخت کامپوزيتهاي چوب_پليمر بر پايه PLA به روش چاپ سه بعدي/ بررسي شرايط فرآيندي و موادي

دانشجو: پريسا واحدي                     استاد راهنما: سیدرضا غفاريان عنبران                         

5- بررسي خواص مکانيکي و مقاومت به حلال در نانو کامپوزيت  /SBR/ NBR  نانو رس در حضور يک فيلر با ساختار غير لايه اي

دانشجو: احسان طالبي                      استاد راهنما: اعظم جلالي آراني                    

6- سنتز و شناسايي ميکروکپسول هاي آمينورزيني با هسته روغن هاي خشک شونده در پوشش هاي خودترميم شونده و بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش

دانشجو: سيدميلاد حسيني                 استاد راهنما: شهلا شکرريز               استاد مشاور: علی اصغر سرابي دارياني

7- تهيه و بررسي سامانه رزين پلي استر پلي ال/ پلي ايزوسيانات مناسب براي رنگ هاي تعميراتي خودرو

دانشجو: ليلي نيک نفس                    استاد راهنما: مرتضی ابراهيمي                      

8- تعيين اثر پارامترهاي رئولوژيکي نانوکامپوزيت­هاي پايه ABS و نانو ذره کربني با قابليت چاپ سه بعدي به روش ذوب نشيني

دانشجو: اميررضا افتخاري                 استاد راهنما: فاطمه گوهرپي            

9- تاثير اصلاح ساندرسون بر کارايي مدل کيوبلکا-مانک در پيش‌بيني رفتار نوري رنگ‌‌هاي با ساختار سطحي متفاوت

دانشجو: فاطمه چرختاب بسيم                       استاد راهنما: سعیده گرجي کندي                  

10- اثر پارامترهاي موادي رزين هاي پلي استر-اکريلات پايه آبي بر اندازه ذره پراکنه نهايي با بهره گيري از خصوصيات اپتيکي

دانشجو: آرام باباميري                      استاد راهنما: منوچهر خراساني                      استاد مشاور: سعیده گرجي کندي

11- تهيه و بررسي رزين اکريلاتي زيست سازگار به منظور کاربرد در چاپگر هاي سه بعدي با قابليت پخت نوري براي ساخت ايمپلنت هاي جايگزين بافت هاي نرم

دانشجو: عليرضا کيهان زاده               استاد راهنما: شاداب باقري خولنجاني              استاد مشاور: سیدرضا غفاريان عنبران

12- ساخت و بررسي هيدروژل‌هاي قابل تزريق براي کاربرد در ترميم پالپ دندان

دانشجو: عماد دهقاني محمدابادي                    استاد راهنما: حمید ميرزاده               استاد مشاور: شاداب باقري خولنجاني

13- سنتز نانو پيگمنت‌ هيبريدي بر پايه نانو رس و بررسي امکان استفاده از آن در جوهر چاپ

دانشجو: ميترا اميري            استاد راهنما: مرتضی ابراهيمي                      

14- بررسي بهبود خواص سدگري فيلم هاي پليمري توسط پوشش حاوي مشتقات گرافن

دانشجو: علي اميراباديزاده                 استاد راهنما: حسام مکي                  استاد مشاور: مرتضی ابراهيمي

15- تهيه نانوکامپوزيت لاستيک طبيعي/نانو رس در حضور کربنات کلسيم و دوده/ بررسي خواص مکانيکي، عبورپذيري و چسبندگي به منجيد پوشش داده شده

دانشجو: محمدرضا صابري بيدگلي                  استاد راهنما: اعظم جلالي آراني                    

16- تهيه و مشخصه يابي نانوالياف جانوس (Janus) بر پايه پلي الکتروليت‌هاي طبيعي با استفاده از تلفيق روش الکتروريسي و ابزارهاي ميکروفلوئيديک

دانشجو: احمدرضا مرادي                 استاد راهنما: شاداب باقري خولنجاني              استاد مشاور: حمید ميرزاده

17- سنتز و ارزيابي رفتار رئولوژيکي کوپليمرهاي سوپرامولکولي بلوکي

دانشجو: عرفان ياري                        استاد راهنما: مصطفی احمدي                       استاد مشاور: سیدرضا غفاريان عنبران

18- هيدروژل هاي کشاورزي تجزيه پذير و دوستدار محيط زيست بر پايه اوره

دانشجو: علي براهيمي                     استاد راهنما: سعید پورمهديان                       

19- مطالعه تاثير استفاده همزمان از سيليکا و نانو ذره اکسيد تيتانيم بر خواص مکانيکي و پايداري در مقابل تابش فرابنفش در لاستيک سيليکون

دانشجو: عليرضا خاني                     استاد راهنما: اعظم جلالي آراني                    

20- سنتز نانوکامپوزيت هاي گرافن ريبون عامل دار شده / پليمر رسانا گونه p به عنوان الکترود کارامد جديد در ابرخازن ها

دانشجو: حانيه احمدي                     استاد راهنما: وحید حدادي اصل، الهه کوثری                

21- اثر پرکننده بر عملکرد پوشش آب پايه ضد حريق آماس کننده

دانشجو: محمدرضا نصيرزاده             استاد راهنما: حسین يحيايي              استاد مشاور: محسن محسني

22- مطالعه تجربي،طراحي و ساخت فوم پلي يورتان پرشده با ماده سوپراملکول borated silicone جاذب ضربه

دانشجو: حميدرضا شادمان                استاد راهنما: سیدرضا غفاريان عنبران             

23- بررسي مقاومت به خوردگي پوشش خود ترميم شونده حاوي ميکروکپسول پلي آنيلين.

دانشجو: نفيسه طاهري                     استاد راهنما: علی اصغر سرابي دارياني            

24- سنتز رزين پلي استر پايه آبي قابل پخت با رزين ملامين و بررسي خواص ضد خوردگي

دانشجو: امين عيوض محمدلو             استاد راهنما: منوچهر خراساني                     

25- ساخت و مشخصه يابي نانو چارچوبهاي آلي-فلزي بر پايه ي کاتيون هاي چند ظرفيتي با قابليت فتوکاتاليستي، جهت حذف پسآب هاي رنگي

دانشجو: هومن پژند            استاد راهنما: علی اصغر صباغ الواني               

26- اثر اختلاط ترکيبات موليبدات و فسفات در پوشش آلي در مقاومت به خوردگي فلزات گالوانيزه و فولاد

دانشجو: نيلوفر طالقاني                     استاد راهنما: محمدرضا محمدزاده عطار                      

27- بررسي مقاومت به خوردگي پوشش هاي حاوي پيگمنت هاي ضد خوردگي روي زيرآيند فولاد گالوانيزه گرم

دانشجو: پدرام بهادري                     استاد راهنما: محمدرضا محمدزاده عطار                      

28- تهيه و بررسي خواص هيدروژل کيتوسان / ژلاتين / پلي اتيلن گليکول حاوي نانوذرات نقره با خواص آنتي باکتريال به منظور استفاده در زخم پوش ها

دانشجو: محمد نوري                       استاد راهنما: عزیزه جوادي              

29- ساخت و بررسي نانوذرات مغناطيسي پوشش دهي شده با کيتوسان اصلاح شده در درمان ترکيبي سرطان و دارو رساني هدفمند

دانشجو: مريم نورمحمدي کوهانستاني  استاد راهنما: حمید ميرزاده               استاد مشاور: شاداب باقري خولنجاني

30- تاثير سامانه پخت بر رفتار ميرايشي آلياژ بيوتيل و نيتريل رابرها

دانشجو: رضا غلامي                        استاد راهنما: احمد عارف آذر                       

31- تهيه و بررسي خواص پلي الکتروليت پلي بوتيلن سوکسينات-کو- فومارات سولفونه شده

دانشجو: سيدعلي گتميريان                استاد راهنما: مهدی رفيع زاده                       

32- بررسي پيوندزني زنجيرهاي آويزان به شبکه هاي پلي‌يورتاني و تاثير پارامترهاي ساختاري و فرآيندي بر ويژگي‌هاي سطحي پوشش

دانشجو: ابوالفضل گل محمديان طهراني            استاد راهنما: حسام مکي                  استاد مشاور: سیدرضا غفاريان عنبران

33- تهيه و ارزيابي عملکرد جوهر رسانا بر پايه نانو ذرات فلزي/ گرافن جهت چاپ روي پلي اتيلن ترفتالات

دانشجو: سعيده قديمي                     استاد راهنما: فرهاد شريف                استاد مشاور: سعیده مزيناني

34- ساخت و بررسي عملکرد حسگر گازي برمبناي پلي‌آنيلين رسوب داده شده روي الياف الکتروريسي شده ي حاوي نانو ذرات اکسيد فلزي، براي شناسايي ترکيبات نيتروژن‌دار فرار ناشي از فساد محصولات شيلاتي

دانشجو: ريحانه جهانگيري اصفهاني                 استاد راهنما: سیدرضا غفاريان عنبران             

35- بررسي عملکرد حسگر هاي زيستي غيرآنزيمي بر پايه نانو الياف کربني

دانشجو: علي محمدپورهراتبر             استاد راهنما: سعیده مزيناني              استاد مشاور: فرهاد شريف

36- تاثير آماده‌سازي سطح آلومينيوم بر روي خواص ضد خوردگي پوشش آلي اپوکسي- پلي‌آميد حاوي غلظت‌هاي حجمي مختلف از پيگمنت‌ فسفاته

دانشجو: مهدي کاظمي                     استاد راهنما: محمدرضا محمدزاده عطار                      

37- تهيه نانوکامپوزيت PI/GO به روش پليمريزاسيون درجا و ارزيابي هدايت الکتريکي و خواص ترمومکانيکي

دانشجو: ليلاسادات رکني حسيني                    استاد راهنما: مهدی رفيع زاده                       

38- بررسي کارايي مدل هاي تطبيق رنگي و تلاش جهت بهبود آن ها

دانشجو: علي اکبر بزرگيان                استاد راهنما: سعیده گرجي کندي                  

39- بررسي اثر خصوصيات کاغذ بر ويژگي هاي ظاهري و کيفيت چاپ جوهرافشان

دانشجو: بيتاپناهي              استاد راهنما: سعیده گرجي کندي                    استاد مشاور: منوچهر خراساني

40- سنتز پلي پيرول و نانو کامپوزيت آن با نانوذرات فلزي جهت استفاده در سلول خورشيدي پليمري

دانشجو: مهدخت کدخدازاده موخر                  استاد راهنما: فرامرز افشار طارمي                   

41- سنتز پلي پيرول ( يا ديگر پليمر‌هاي رسانا ) و برق ريسي آن در حضور گرافن اکسايد جهت کاربرد در سلول خورشيدي منعطف

دانشجو: محبوبه متدين                     استاد راهنما: فرامرز افشار طارمي                   

42- سنتز و برق ريسي پليمرهاي ذاتا رسانا براي استفاده در لايه بافر سلول خورشيدي پليمري

دانشجو: محمدعلي حقيقت بيان                      استاد راهنما: فرامرز افشار طارمي                   

43- سنتز و مطالعه رئولوژي اثر زبري ذرات سيليکايي بر رئولوژي سوسپانسيون هاي رقيق تا غليظ در بستر نيوتوني

دانشجو: شيدا خزايي                       استاد راهنما: فاطمه گوهرپي            

44- بررسي خواص پيزو‌الکتريکي و ريولوژيکي نانوکامپوزيت پلي وينيلدين فلورايد/نانوسلولز به روش برق ريسي

دانشجو: زهره سلوکي                      استاد راهنما: فاطمه گوهرپي            

مقطع دکتری

1- ساخت و مشخصه­يابي بلورهاي فتونيکي کلوئيدي معکوس “هيدروژلي” بر پايه آکريلاميد( براي حسگري يوني)

دانشجو: محمدباقر سبحاني متين                     استاد راهنما: سعید پورمهديان

2- تهيه نانو کامپوزيت PLA/Polyester/nanoclay با ايجاد مورفولوژي ريز ليفچه­اي با هدف بهبود خواص رئولوژيکي و فوم پذيري پلي لاکتيک اسيد

دانشجو: محبوبه شاه نوشي                استاد راهنما: عزیزه جوادي

3- بررسي نقش تريبوکشساني در رفتار مکانيکي/ رئولوژيکي يک نانو کامپوزيت پلي يورتان لاستيکي پر شده

دانشجو: حميدرضا حيدرنژاد             استاد راهنما: ناصر محمدي

4- تاثير مشخصه هاي ساختاري نانو کامپوزيت متخلخلEPDM / نانو لوله کربني بر جذب امواج الکترومغناطيس

دانشجو: هستي بيژني                      استاد راهنما: علی اصغرکتباب

5- پخت سامانه اکريلاتي-اپوکسيدي نورپخت با استفاده از شروع کننده هاي سه جزئي حاوي نانو پيگمنت

دانشجو: عاطفه نژادابراهيم                استاد راهنما: مرتضی ابراهيمي

6- سنتز، مشخصه يابي و زيست تخريب پذيري نانو کامپوزيت زئين/ پلي بوتيلن سوکسينات

دانشجو: عاطفه پورحسين                 استاد راهنما: مهدی رفيع زاده

7- بررسي اثر همزمان دو جزء آبدوست و آبگريز روي خون سازگاري پوشش هاي هيبريدي پلي يورتاني

دانشجو: هلما وکيلي                        استاد راهنما: محسن محسني، حسین قنبری       استاد مشاور: حسام مکی

8- سنتز جوهر بر پايه نانو واير نقره براي ساخت الکترود شفاف سلول خورشيدي

دانشجو: علي اميري زرندي               استاد راهنما: علیرضا خسروي           استاد مشاور: نیما تقوي نيا

9- سنتز و بررسي عملکرد پليمرهاي قالب مولکولي بر پايه نانو لوله هاي هالويزيت در تصفيه پساب مواد رنگزا

دانشجو: سحر فروغي راد                 استاد راهنما: علیرضاخسروي                 استاد مشاور: حدادي اصل

10- سنتز نانو ذرات ليپيدي حاوي مواد رنگزاي کاروتنوئيدي برخوردار از مشخصه آنتي اکسيداني:تعيين عوامل تاثيرگذار به فعاليت آنتي اکسيداني

دانشجو:  عبدالرسول هجري              استاد راهنما: علیرضاخسروي

11- بررسي پايداري جوهر رسانا حاوي نانو ذرات نقره تهيه شده با احيا کننده هاي متفاوت و تعيين سينتيک فرايند سينترينگ

دانشجو: مينا آهني              استاد راهنما: مرضیه خطيب زاده                    استاد مشاور: مرتضی ابراهيمي

12- سنتز دي ستيل پروکسي دي کربنات در ميکرو راکتوربراي تهيه PVC

دانشجو: ندا اعلا،               استاد راهنما: فرامرز افشار طارمي                    استاد مشاور: مرتضی ابراهيمي

13- بررسي معماري مولکولي پلي ال هاي پلي اتري در توليد نانو کامپوزيت هاي پلي يورتان

دانشجو: محمد علي پور محمدي ماهونکي                     استاد راهنما: وحید حدادي اصل

14- مطالعه ريز ساختار و تاثير آن روي خواص رئولوژيکي و رفتار مکانيکي سامانه هاي هيدروژلي بر پايه کاراجينان/پليمرهاي آکريلاتي تقويت شده بوسيله نانو گرافن

دانشجو: سارا تراشي                       استاد راهنما: حسین نازک­دست