پایان­ نامه­ های مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سال 1400

 آدرس سايت براي دسترسي به پايان نامه ها : http://digitallib.aut.ac.ir/DL/Search/

مقطع دکتری

1- مطالعه نظري و تجربي عوامل مؤثر در تشکيل نانوساختار و ارتباط آن با رفتار و خواص حرارتي-مکانيکي سامانه­ هاي هيبريدي برپايه نشاسته و پلي­ کاپرولاکتون و گرافن

دانشجو: زينب جاويدي                            استاد راهنما: حسین نازک­دست

2- بررسي و تحليل کارايي فداشوندگي و تحولات ساختاري فداشونده ­هاي برپايه ايروژل­ هاي نانوکامپوزيتي کربني آغشته به رزين فنوليک

دانشجو: محمد­مهدي سراجي                   استاد راهنما: احمد عارف آذر

3- بررسي اثر ميدان جريان بر ريزساختار و خواص الکتريکي و مکانيکي نانوکامپوزيت­ هاي هيبريدي ترموپلاستيک پلي­ يورتاني حاوي نانولوله­ هاي کربني در قطعات توليدشده تزريقي

دانشجو: آرمان فرزانه                               استادان راهنما: حسین نازک­دست، فاطمه گوهرپي

4- تبيين و پيش­بيني نقش آميزه پيش­ساز و ميدان جريان در تحول نانوساختار ليف توخالي غشایي تهيه ­شده به­ روش رسوب غوطه­ وري و تراوایی آن از طريق سازوکار حلاليت-نفوذ

دانشجو: نرگس يوسفي­ مهر                       استاد راهنما: ناصر محمدي

5- تهيه سامانه خودلايه­ شونده تابش ­پذير برپايه ژلاتين با تنفس ­پذيري کنترل­ شده نسبت به بخار آب

دانشجو: سحر عبدالهي باغبان                   استاد راهنما: مرتضی ابراهيمي

6- سنتز پلي­ استر پرشاخ و امکانات­ سنجي تهيه غشا براي جداسازي: بررسي پيشرفت واکنش و خواص پلي­استر بر غشا

دانشجو:   آرمان محمدي آورزمان           استادان راهنما: فرامرز افشار طارمي، مهدی رفيع­زاده

7- بررسي حضور نانوويسکرهاي کيتين اصلاح ­شده بر کارایي غشاي نانوکامپوزيتي پيل سوختي متانول

دانشجو: مجتبي نصيري­ نژاد                       استاد راهنما: سیدرضا غفاريان عنبران

مقطع کارشناسی ارشد

1- ارزيابي رفتار رنگرزي و خواص مکانيکي سيليکا سل­ـ‌ژل دوپه­ شده با رنگ­زاي مستقيم همراه با کراس لينک­ کننده سيتريک اسيد روي پارچه سلولوزي

دانشجو: اتيه غلامي کليشمي                    استاد راهنما: شهلا شکرريز

2- بررسي تأثير برخي از پارامترهاي موادي و فرایندي بر خودلايه­ شوندگي سامانه ­هاي پلي­ يورتان-يورتان آکريلات

دانشجو: پرستو رحمت ­پور منفرد              استاد راهنما: مرتضی ابراهيمي

3- مطالعه خواص سدگري فيلم چندلايه PE و EVOH پرتودهي­ شده براي کاربرد بسته­ بندي مواد غذايي

دانشجو:   مهدي بابائي             استاد راهنما: عزیزه جوادي

4- پليمريزاسيون نانوذرات هم‌اندازه يورتاني در محيط آب

دانشجو:   مليکا اکبري­ نژاد        استاد راهنما: ناصر محمدي

5- افزايش شفافيت پلي­پروپيلن از طريق کنترل بلورينگي آن: اثر مورفولوژي پراکنش هسته ­ساز

دانشجو: محسن کمالو                              استاد راهنما: ناصر محمدي

6- بازيافت شيميايي پلي­اتيلن ترفتالات (PET) با استفاده از روش گليکوليز با دي­ اتيلن گليکول

دانشجو: سعيد زهره ونديان                       استاد راهنما: مهدی رفيع­زاده

7- تهيه زيرساخت سيليکوني الگودارشده سلولي و‌ پلاسمای پيوند سطحي­شده توسط مولکول اسيد آمينه:RGD  ارزيابي چگونگي چسبندگي سلولي و‌ تمايز­يافتن سلول بنيادي به سلول استئوبلاست

دانشجو: سارا محبي                  استادان راهنما: علی­اصغر کتباب، بنکدار

8- تهيه ذرات هسته-پوسته PLGA و مولکول مدل به­ منظور بررسي تأثير روش سنتز بر نرخ رهايش

دانشجو: زهرا روشن استاد          استاد راهنما: وحید حدادي ­اصل

9- تأثير بافتار پس­ زمينه بر خوانايي متون مندرج بر آن

دانشجو:   مبينا سادات طباطبايي              استاد راهنما: سعیده گرجي کندي

10- بررسي خواص ضدخوردگي و جدايش کاتدي پوشش اپوکسي اعمال ­شده بر پوشش متال اسپري

دانشجو:   فاطمه صالحي کرداباد              استاد راهنما: محمدرضا محمدزاده عطار

11- بررسي بهبود خواص مکانيکي کامپوزيت بر مبناي الياف کربن-اپوکسي با تأکيد بر اصلاح سطحي الياف کربن

دانشجو:   سجاد علي­ عسگري زماني         استادان راهنما: احمد عارف آذر، عزیزه جوادي

12- اصلاح پلي­يورتان با هپارين و مطالعه خواص سطحي و خون سازگاري آن

دانشجو: فريبا افشاري                               استاد راهنما: گیتی ميرمحمدصادقي

13- بهبود خواص فيلامنت کامپوزيت چوب-پليمر به روش پيش آغشت ه­سازي براي توليد کامپوزيت­ هاي چوب-پليمر با فرايند چاپ سه­ بعدي لايه­ نشيني مذاب

دانشجو: مهدي غلامي                              استادان راهنما: سیدرضا غفاريان عنبران، رضادوست

14- ساخت کاتد از پلي­ آکريلونيتريل گوگردي و ارزيابي رابطه عملکرد الکتروشيميايي-نانوساختار آن

دانشجو:   مهدي محمدي                        استاد راهنما: ناصر محمدي

15- بررسي اثر اصلاح سطحي بر پراکنش خواص فيزيکي و مکانيکي نانوکامپوزيت PCL/CNC

دانشجو:   شبنم بهروز               استاد راهنما: گیتی ميرمحمدصادقي

16- سنتز و بررسي جوهر زيستي برپايه کيتوسان براي کاربرد در چاپگرهاي سه­ بعدي زيستي

دانشجو: سيده فاطمه حسيني                     استادان راهنما: شادای باقري خولنجاني، بو نيستروم

17- تهيه و بررسي نانوالياف پايه کربوکسي متيل کيتوسان حاوي کورکومين و بهينه­ سازي قطر الياف براي کاربرد به­عنوان زخم­پوش

دانشجو: فاطمه فتحي                                استاد راهنما: شاداب باقري خولنجاني

18- تهيه فوم LDPE/EVA/MWCNT و بررسي ريزساختار و رفتار حساسيت فشاري سامانه تهيه­ شده

دانشجو: نرگس اصغري                            استاد راهنما: عزیزه جوادی

19- تهيه و بررسي نانوکام‍‍‍‍‍‍پوزيت­ هاي PLA/HCNT: خواص الکتريکي و رئولوژيکي

دانشجو:   مهتاب وريجي                          استاد راهنما: حمید گرمابي

20- تهيه و بررسي رئولوژي سوسپانسيون­ هاي غليظ برپايه نانو ذرات سيليکا/نانوذرات کربني نامتقارن در پلي­اتيلن گلايکول

دانشجو: اميرحسين اميرابادي­زاده              استاد راهنما: فاطمه گوهرپي

21- تهيه داربست الکتروفعال با قابليت کاربرد در مهندسي بافت استخواني برپايه کاپرولاکتان، ترموپلاستيک پلي­يورتان، باريم تيتانيت، تقويت­شده با نانو سلولوز

دانشجو: همتا کردبچه                               استادان راهنما: علی­ اصغر کتباب، حقيقي­ پور

22- ساخت و بررسي ساختارهاي سه ­بعدي زيست­ تقليد برپايه PLA اصلاح­شده با نانوهيبريدهاي شيشه زيستي براي استفاده در مهندسي بافت استخوان

دانشجو: طاهره تقوي                                استاد راهنما: شاداب باقري خولنجاني

23- تهيه بيونانوکامپوزيت ترموفعال برپايه TPU/PLA/نانوسلولوز به روش اختلاط واکنشي: تأثير چگونگي توزيع نانوسلولوز و کنش‌هاي فازي بر مورفولوژي و خواص حافظه شکلي

دانشجو: فائزه قاسمي                                استاد راهنما: علی­اصغر کتباب

24- اصلاح پلي­ لاکتيک اسيد و بررسي خواص سطحي به­منظور برهم­ کنش آن با خون

دانشجو: الناز جان­جان                              استاد راهنما: گیتی ميرمحمدصادقي

25- طراحي و ارزيابي ژل تزريق­پذير و تشکيل­ شونده در محل برپايه کربوکسي متيل کيتوسان و هيالورونيک اسيد

دانشجو:   نورالهدي زميني       استادان راهنما: حمید ميرزاده، عاطفه سلوک مفرد

26- تهيه و بررسي خواص حسگرهاي کرنشي برپايه هيدروژل نانوکامپوزيت پلي­آکريل آميد-ژلاتين-نانولوله­ هاي کربني

دانشجو:   نفيسه مرادي­نيک                     استادان راهنما: حمید گرمابي، حسین نازکدست

27- پيش­بيني ساختار خودسامان آمفيفيل‌هاي پرشاخه به ­وسيله ابزار شبيه‌سازي ديناميک مولکولي

دانشجو: هومن هاشمي­ نژاد                        استاد راهنما: حسام مکي

28- بررسي اثر بهينه­سازي فاکتور فشردگي ذرات بر براقيت و خواص مکانيکي پراکنه­ هاي نيترات سلولوز

دانشجو:   ابوالفضل ميرحسيني                  استاد راهنما: مرتضی ابراهيمي

29- بررسي اثر ميکروکپسول­ هاي سنتزي معطر داراي روغن لوندر در چاپ تخت پارچه­ هاي سلولوزي

دانشجو: علي قادرخاني                            استادان راهنما: فاطمه شکرريز، منوچهر خراساني

30- بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش آلي روي فولاد گالوانيزه اصلاح­ شده با پوشش تبديلي سريم

دانشجو: مريم نيک­پيام                             استاد راهنما: علی­اصغر سرابي دارياني

31- تهيه و مطالعه داربست نانوليفي دولايه الکتروريسي­ شده حامل دارو برپايه پليمرهاي طبيعي و مصنوعي (کربوکسي متيل کيتوسان و پلي­ کاپرولاکتون) براي درمان جراحات ناشي از جراحي حوزه نخاعي و جلوگيري از آماس و چسبندگي اپيدورال

دانشجو: نيلوفر دلخوش                            استادان راهنما: حمید ميرزاده، شاداب باقري خولنجاني

32- مطالعه تأثير نانوذرات سيليکاتي بر تعيين مقاومت در مقابل اصطکاک غلتشي آميزه ­هاي الاستومري مخصوص ترد تاير

دانشجو: معصومه کلانتري                        استادان راهنما: علی­اصغر کتباب، حسین نازکدست

33- ساخت الکترود شفاف منعطف پليمري با استفاده از نانوساختارهاي کربني گرافن

دانشجو: فريماه امين­فر                              استادان راهنما: فرامرز افشار طارمي، سعید پورمهديان

34- مطالعه ريزساختار و تأثير آن روي فرايندپذيري و خواص نانوکامپوزيت هيبريدي نانوکربنات کلسيم/PLA/PU تهيه­شده با فرايند پخت ديناميکي

دانشجو: پريسا ميرزائي             استادان راهنما: علی ­اصغر کتباب، حسین نازکدست

35- مطالعه پارامترهاي فرايندي و موادي در توليد کامپوزيت­ هاي سلولار لمينيت از طريق قالب ­گيري فشاري فوم­ هاي پلي­ اولفيني و بررسي پايداري ساختار، ابعاد و چسبندگي بين لايه­ ها

دانشجو: سعيد خدائي                               استاد راهنما: سیدرضا غفاريان عنبران

36- سنتز واکس پلي­ اتيلني با استفاده از کاتاليست متالوسني

دانشجو: علي خسرواني مقدم                   استاد راهنما: وحید حدادي­اصل

37- تهيه کپسول پلي‌دوپامين با استفاده از امولسيون پيکرينگ به­ منظور بررسي خواص رهايش دارو

دانشجو: مستوره شيرجندي                      استاد راهنما: وحید حدادي­اصل

38- اصلاح نانوذره مونتموريلونيت و به­ کارگيري آن در سنتز در جاي پلي­ اتيلن با استفاده از کاتاليست زيگلرناتا

دانشجو: پريا غلامي خشگناب                  استاد راهنما: وحید حدادي­اصل

39- تهيه و مطالعه رفتار هيدروژل­ هاي هادي برپايه پلي­ وينيل الکل و ترکيبات گرافني

دانشجو: زهرا خدائي                استادان راهنما: سعیده مزيناني، سعید شريف

40- تهيه کپسول­ هاي برپايه پلي­دوپامين با استفاده از الگوهاي سخت به ­منظور بررسي خواص جذب و رهايش دارو

دانشجو: الهه عبداللهي                             استاد راهنما: وحید حدادي­اصل

41- سنتز حسگر گازي برپايه تيتانيم دي­اکسيد-گرافن-پلي­ آنيلين دوپه­ شده براي رديابي فساد گوشت

دانشجو:   شقايق حقيقت دهنه­سري        استاد راهنما: سیدرضا غفاريان عنبران

42- سنتز هيدروژل­ هاي آکريليکي حسگر رطوبت

دانشجو: مهسا حاتمي                               استاد راهنما: سعید پورمهديان

43- ساخت الکترود شفاف منعطف پليمري با استفاده از ساختار فلزي نانونقره ساخت الکترود

دانشجو:   روژين جمال­خاني                   استاد راهنما: فرامرز افشار طارمي

44- تهيه و بررسي چقرمگي و خواص الکتريکي نانوکامپوزيت PLA/PTMEG/CNT

دانشجو:   محمدمهدي فرهوش                استاد راهنما: حمید گرمابي

45-  مطالعه واخيسي فيلم­ هاي نازک پليمري تهيه­ شده از آلياژ PS/PVME در حضور نانوذرات

دانشجو: درسا طالقان غفاري                    استاد راهنما: فاطمه گوهرپي

46- جدایي فازي القایي در اثر پخت و نانوچينش دوده در رزين اپوکسي

دانشجو: هدي محجوب                     استادان راهنما: ناصر محمدي، سیدرضا غفاريان عنبران

47- تهيه و بررسي پارامترهاي مؤثر بر مورفولوژي-رئولوژي و هدايت الکتريکي آلياژ به­هم پيوسته پلي­لاکتيک اسيد- پلي­ استايرن در حضور نانوذرات رسانا

دانشجو:   ساناز داورزني                    استاد راهنما: عزیزه جوادي

48- جذب پلي­ الکتروليت ملامين فرمالدهيد سولفونه بر ذرات جامد معلق سولفات کلسيم در آب و ابر نرم­کنندگي ملات گچي

دانشجو: فائزه ­سادات ميرمحمدي                              استاد راهنما: ناصر محمدي

49- بررسي اثر ترکيب پايه تيتانيم در بهبود لايه پوشش تبديلي فسفاته به­ همراه پوشش اپوکسي

دانشجو:   فرناز سليماني                         استاد راهنما: محمدرضا محمدزاده عطار

50- بررسي اثر ترکيبات موليبدن بر رفتار خوردگي پوشش تبديلي پايه زيرکونيم

دانشجو: زهره­سادات احمدي                   استاد راهنما: محمدرضا محمدزاده عطار

51- مدل­ هاي رئولوژيکي و طراحي مولکولي چسب­هاي حساس به فشار

دانشجو:   مهسا سيدي رضواني                 استاد راهنما: ناصر محمدي

52- مطالعه تجربي و نظري ارتباط بين ساختار و توزيع وزن مولکولي روي استحکام حالت مذاب و جامد پلي­ اتيلن

دانشجو: امير مالمير                  استادان راهنما: فاطمه گوهرپي، حسین نازکدست

53- بررسي اثر فاکتور شکلي بر رفتار رئولوژيکي سوسپانسيون‌هاي غليظ

دانشجو:   محمدرضا محموديان               استادان راهنما: فاطمه گوهرپي، مرتضی بهزاد نسب

54- سنتز و ساخت نانوکامپوزيت رساناي پلي­يورتان پايه ­آبي و بررسي خاصيت الکترومغناطيسي آن

دانشجو:   محمد مرادي            استاد راهنما: سعید پورمهديان

55- تهيه و بررسي رفتار حافظه شکلي نانوکامپوزيت­هاي برپايه ترموپلاستيک پلي­يورتان استري-پلي­لاکتيک اسيد-نانولوله­ هاي کربن

دانشجو: صنم اميري                 استاد راهنما: گیتی ميرمحمدصادقي

56- بررسي تاول­زدگي پوشش با استفاده از سامانه بينايي ماشين

دانشجو: ناديا مرادي                 استاد راهنما: سعیده گرجي کندي

57- بررسي رفتار مقاومت به خوردگي و چسبندگي لاک اپوکسي روي زمينه فولاد اصلاح­شده توسط پوشش تبديلي واناديم در حضور مواد افزودني

دانشجو:   سيامک پيران           استاد راهنما: علی­اصغر سرابي دارياني

58- اصلاح قير با استفاده از اتيلن-پروپيلن دي­ان مونومر و پلي­فسفريک اسيد و ارزيابي خواص رئولوژيکي آن

دانشجو: نيلوفر عابديني­ نژاد                       استاد راهنما: اعظم جلالي آراني

59- تهيه و بررسي موفولوژي نانوکامپوزيت پلي­لاکتيک اسيد-لاستيک سيليکون-نانوذرات سيليکا به روش مذاب: تأثير مورفولوژي و جاگيري نانوذرات بر خواص مکانيکي و حافظه شکلي

دانشجو:   فرنوش رحيم­نژاد                      استاد راهنما: اعظم جلالي آراني

60- استري­ کردن روزين با گليسيرين و امولسيون­ سازي آن در کنار نانوذرات سيليکا

دانشجو: پريسا زارع بيدکي                       استاد راهنما: منوچهر خراساني

61- مطالعه ديناميک زنجيرهاي آويزان آب‌دوست-آب‌گريز متصل به شبکه‌ پلي‌يورتان در حين و پس از تشکيل فيلم با شبيه‌سازي ديناميک مولکولي

دانشجو: سپيده اسلامي سبزوار                  استاد راهنما: حسام مکي

62- سنتز رزين هگزا متوکسي متيل ملامين و بهينه ­سازي سازگاري و واکنش ­پذيري آن در سامانه­ هاي پايه­ آبي

دانشجو:   اشکان کرمي            استاد راهنما: منوچهر خراساني