دوره آموزشی تعیین جرم مولکولی و هویت پلیمر ها به روش کروماتوگرافی ژل تراوایی (GPC)

دوره آموزشی تعیین جرم مولکولی و هویت پلیمر ها به روش کروماتوگرافی ژل تراوایی (GPC)

دوره آموزشی تعیین جرم مولکولی و هویت پلیمر ها به روش کروماتوگرافی ژل تراوایی (GPC)

کارگاه تئوری و عملی تعیین جرم مولکولی و هویت پلیمر ها به روش کروماتوگرافی ژل تراوایی (GPC)، سه شنبه 20 تیر 1402 توسط مدرسان:

جناب آقای دکتر مهدی نکومنش

سرکار خانم دکتر فاطمه محمدنیا

در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.