دوره های آموزشی

 

این دوره آموزشی بین المللی reach یکم مهرماه سال جاری (1/7/1397) در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار می شود.

محورهای اصلی این دوره عبارتند از:

–       چرا به REACH احتیاج داریم

–       آیین نامه، ایده و اهداف REACH

–       ساختار استاندارد REACH چگونه است و چگونه کار می کند.

–       چگونگی ثبت

–       صادر کردن پلیمر و مواد شیمیایی