تماس با ما

آدرس: کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج- بلوار پژوهش- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران- طبقه اول- اتاق 262

تلفکس: 44787060

پست الکترونیکی: infoipsts@gmail.com