اعضاي حقوقي انجمن

ردیف شرکت پست الکترونیکی       شماره تماس
1. بسپار لیا raminsadr@basparlia.com 77539198
2. شرکت فراپیشتاز هونام info@farapishtaz.com 07132291918
3. شرکت رویان پترو کیمیا parastoobali@yahoo.com 22881802
4. شرکت فرازبام گستر farazbam_gostar@yahoo.com 04432253202
5. شرکت بازرسی بلیوان balivan@balivan.com 88107630
6. شرکت برنا باتری navidjalil@yahoo.com 03138374720
7. شرکت رزین سازان آمل rezinsazan79@gmail.com 01144204324
8. پژوهشگاه فضایی ایران KM1@ISRC.ac.ir 63192866
9. شرکت آلیاژهای رازین پلیمر info@razinpolymer.com 44628129
10. بسپارسازان ایرانیان p.rostamzadeh@basapolymer.com 44787129
11. پلیمر پیشرفته دانا h.amiri@polymer-pishrafteh.com 88630460
12. الوار پلاست سپاهان info@alvarplast.com 3133932106
13. گسترش فناوری خوارزمی info@kharazmi-rt.com 2636108122
14. عصر نانو farhadbayat@yahoo.com 48662223
15. کرانگین info@karangin.com 2634760270
16. کوثر فرآیند ایلیا kowsarfarayand@gamil.com 44787120
17. ناموران پژوهش و توسعه info@namvaranpt.com 44728458
18. نوین شیمی پارس 44787125
19. برنا پلیمر پاک پاسارگاد info@bornapolymer.com 66064600
20. شرکت لیاکا sadeghi221@gmail.com 08642347098
21. نیرومند پلیمر پارس sales@npolymer.com 36425174
22. رویان پلیمر آریا hrhagheeghat@yahoo.com 88554052
23. شرکت ایران دیبا info@iran-diba.com 88942294
24. پژوهشکده سامانه­های حمل و نقل فضایی tohid20104@yahoo.com 63192866
25. شرکت امیر جهان کار پلیمر jahanpolymer@yahoo.com 33925626
26. شرکت مهندسین مشاور سنجش پوشش Shahin.aghajani815@gmail.com 77183880
27. شرکت لاک طلایی خراسان info@laktalaee.com 05135413030
28. شرکت عایق های ستاره شرق n_khatami_2000@yahoo.com 05632255331
29. شرکت بهین انرژی سرآمد office@behin.co 26205772
30. پلاستیک کار info@plastickarco.com 88796565
31. کالا کار info@kalakarco.com 22637889
32. کیمیاران data@chimiaran.com 02632777015
33. رزین سازان info@resinsazan.com 44892235
34. پویا پلیمر تهران info@pooyapolymertehran.com 88786195