اخبار

یازدهمین جشنواره دانش آموختگان برتر سال 95

مراسم تقدیر از برگزیده شدگان یازدهمین جشنواره دانش آموختگان برتر در سه شنبه 2 خرداد 96 در دانشکده پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

نفرات برتر دکترا بترتیب : مریم اروج زاده- حامد دائمی – هنگامه هنرکار

نفرات برتر کارشناسی ارشد بترتیب: مصطفی خوش صفت- جابرکیوان راد- پدرام منافی